Kurs info och info vid anmälan

Att gå på kurs med sin hund ska vara roligt. Även du som har haft hund i många år kan lära dig något nytt. Om inte annat så tycker hundarna att det är roligt, oavsett om de är valpar eller äldre och mer erfarna hundar. Vi har kursdeltagare i alla åldrar på våra kurser och ingen behöver känna sig för ung eller för gammal.

Alla vill kanske heller inte att deras hund ska få hälsa på andra, respektera det!

Anmäl dig här

Vid anmälan vill vi veta ditt namn, hundens namn, ras och ålder samt era kontaktuppgifter. Glöm inte att ange vilken kurs det gäller också. Tala gärna om vad ni har gått för kurser tidigare och vad du har för förväntningar på denna kurs. 

Avbokning/ ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du som privatkonsument alltid 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet sluts, d.v.s den dag då du anmäler dig till en kurs. Vill du avboka ditt deltagande ska det ske inom dessa 14 dagar, genom att meddela oss via e-post.

Har du inte avbokat din plats inom dessa 14 dagar eller om du redan har påbörjat kursen inom dessa 14 dagar, har du enligt ovanstående lag ingen rätt att ångra dig. I det fallet är du skyldig att betala full avgift för kursen.

Om du eller din hund förhindras att delta i minst 75% av kurstillfällena pga. skada eller sjukdom kan halva kursavgiften betalas tillbaka under förutsättning att intyg från läkare eller veterinär visas.

Kursbekräftelse

Du får en kursbekräftelse via e-post där tid, plats och ev. tillbehör du ska ha med dig framgår. I samband med bekräftelsen får du också en faktura på kursavgiften.Förfallodag står på fakturan, generellt 10 dagar.

Personuppgifter

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter, så som adress eller telefonnummer till någon utan ditt samtycke.

Hundägaransvar

Du som hundägare har det yttersta ansvaret för din hund och strikt hundägaransvar gäller även på kursen.